สินค้าและบริการ


เราให้บริการ ให้เช่าอาคารโรงงานพร้อมสำนักงานขนาด 500 ถึง 2,000 ตารางเมตร โดยมีการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและลักษณะอาคารให้ดูทันสมัย นอกจากนั้นเรายังติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละโครงการ

 
ริช โครงการ 1
จำนวน 8 หลัง ซ.ยิ่งเจริญ
ริช โครงการ 2
จำนวน 8 หลัง ซ.จงศิริ
ริช โครงการ 3
จำนวน 4 หลัง ซ.จงศิริ
ริช โครงการ 4
จำนวน 2 หลัง ซ.ยิ่งเจริญ
ริช โครงการ 5
จำนวน 6 หลัง ซ.บุญมีทรัพย์ิ
ริช โครงการ 6
จำนวน 3 หลัง ซ.จงศิริ
ริช โครงการ 7
จำนวน 18 หลัง ซ.จงศิริพาร์คแลนด์
ริช โครงการ 8
จำนวน 2 หลัง ซ.จงศิริ
ริช โครงการ 9
จำนวน 11 หลัง ซ.จงศิริพาร์คแลนด์
ริช โครงการ 10
จำนวน 13 หลัง ซ.จงศิริพาร์คแลนด์