• .


บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ และ ริช แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ พาร์คแลนด์ จำกัด เราทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท โรงงาน และ คลังสินค้า โดยการให้เช่า หรือ ขาย ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเริ่มหรือสนใจขยายสาขา โรงงาน และ คลังสินค้าตามประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2341/2 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10270

 

บริษัท ริช แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ พาร์คแลนด์ จำกัด
เลขที่ 2341 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย 10270
โทร: +662-754-9380-1   แฟกซ์: +662-755-7370-1

 

สำนักงานบริการ
เลขที่ 109/70 หมู่ที่ 20 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10540
โทร: +662-173-4444, +662-173-4311-4 แฟกซ์ +662-173-4315

RiCH โครงการ#1

จำนวน 8 หลัง  ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี - ตำรุ
ต.บางพลีใหญ๋  จ.สมุทรปราการ
  
RiCH โครงการ#2

จำนวน 8 หลัง  ซ.จงศิริ ถ.บางพลี - ตำหรุ
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
  
RiCH โครงการ#3

จำนวน 4 หลัง  ซ.จงศิริ  ถ.บางพลี - ตำหรุ
อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ
  
• ดูโครงการทั้งหมด •